วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Microsoft Outlook - การสร้าง Personal File 


                 หลาย ๆ คนคงเคยได้ลองสัมผัสใช้งาน Microsoft Outlook หรือโปรแกรมสำหรับใช้งาน E-Mail ทั้งหลายมามากมายอยู่แล้ว เริ่มตั้งแต่ Version ดังเดิม 2003 จนมาถึงวันนี้ เราจะมาเรียนรู้การสำรองข้อมูล E-Mail ของเราเก็บไว้สำหรับเรียกดูในภายหลังได้  หรือแม้กระทั้งเรียกใช้งานเมื่ออยู่ภายนอกโรรงาน หรือการเรียกดูแบบ Offline   เราลองมาดูกันว่าเราจะสร้าง Personal Data File ได้อย่างไร.
      1. เปิด Microsoft Outlook ขึ้นมาแล้วเลือก เมนู File > Data File Management

















2. เลือก Tap เมนู Data Files > Add



3. เลือก Office Outlook Personal Folder File (.pst) (กรณีที่คุณต้องการใช้ Personal Folder File สำหรับ Version เก่า เช่น Ofiice 97 หรือ 2000 ให้คุณเลือก Outlook 97-2002 Personal Folder File)

 4. ตั้งชื่อไฟล์ แนะนำให่้ใช้ชื่อที่สื่อถึงตัวคุณ เช่น รหัสพนักงาน หรือชื่อภาษาอังกฤษ เป็นต้น

5. ตั้งชื่อ PST ของเราอีกทีครั้ง แนะนำว่าให้ตั้งชื่อเหมือนชื่อไฟล์



6. บันทึก OK สังเกตโปรแกรม จะแสดงชื่อไฟล์ และชื่อ PST ไฟล์ รวมทั้งที่อยู่ หลังจากนั้นกดปุ่ม Close


7. Outlook Data File จะแสดงดังตัวอย่าง


9. ตั้งชื่อ Folder ให้สื่อความหมาย เช่น E-Mail ขาเข้า ชื่อ Inbox หรือ Sent Items เป็นต้น 



10. สำหรับการย้ายข้อมูลนั้นสามารถ Click แล้วลากไปมาระหว่าง Folder ได้ตามใจเลยครับ